Skip to the content

Uusien innovaatioiden kehittäminen systemaattisella tavalla

Systemaattinen innovointi

Innovaatiot eivät synny vahingossa, mutta samalla innovointiin on mahdollista ottaa systemaattinen ja testattuja menetelmiä. Me autamme asiakkaitamme aloittamaan tai kiihdyttämään omaa innovointi- ja uudistumistoimenpiteitä

Autamme ja inspiroimme yrityksiä Innovoimaan tehokkaammin. Lähestymme Innovointia käyttäen Design Thinking ja Design Sprint menetelmiä.

Ideoimme ja Innovoimme yhdessä asiakkaan, loppukäyttäjien ja sidosryhmien kanssa tuotteita ja palveluita, jotka luovat asiakkaillemme uutta liiketoimintaa ja tuottavat sekä rahallisia- että tehokkuushyötyjä.

Design Sprint on Innovaatio prosessi, joka pakkaa normaalisti pitkään kestävän ideoinnin, design suunnittelun, kokeilun ja protoilun sekä käyttäjätestauksen muutaman päivän mittaiseen tehokkaaseen työskentelyyn.

Me johdamme ja inspiroimme sinun yrityksen, työntekijäsi, asiakkaasi ja loppukäyttäjät Innovoimaan yhdessä ja löytämään optimaalisen ratkaisun lopputuotteen toteuttamiseksi käyttäen tehokkaita Desing Thinking ja Design Sprint menetelmiä. 

Design Sprint

Design Sprint on normaalisti kolmesta viiteen päivää kestävä prosessi, jossa vastataan kriittisiin liiketoiminta kysymyksiin designin, suunnittelun, nopean kokeilun ja protoilun sekä asiakkalla ja käyttäjillä testaamisen avulla.

Design Sprint on alunperin Google Venturesin kehittämä menetelmä ja sen voi toteuttaa usealla eri tavalla ja eri pituisena tarpeen mukaan.

Toteutamme Design Sprintit tehokkaasti ja räätälöimme osallistuvat asiantuntija tapauskohtaisesti sekä autamme asiakasta onnistumaan ennen, sprintin aikana ja sen jälkeen.

Kokeile, Protoile ja Opi

Kokeile, protoile ja toista, jotta opit nopeasti ja saat kerättyä laadukasta tietoa käyttäjistä, heidän ja asiakkaiden tarpeista sekä idean markkinakyvystä, ennen kuin käytät suuria panostuksia varsinaiseen tuotekehitysprosessiin.

Laadukas nopea protoilu ja kokeilu sekä käytettävyys, asiakas- ja markkinatutkimus lisäävät ymmärrystä ja auttavat rakentamaan käyttäjäystävällisiä ja laadukkaita tuotteita ja palveluita. 

Testaa oikeiden käyttäjien kanssa

Käyttäjien kanssa keskustelu ja olettamusten tekeminen ei vielä vie sinua perille, mutta kun voit tarkkailla ja havainnoida, kuinka ja miten oikeat käyttäjät käyttävät ominaisuuksia joita pidit heille tärkeinä ja olellisina olet jo lähellä onnistumista ja oppimista.

Kun teet nopeita kokeiluita ja protoja, voit nopeasti testata idean toimivuuden ja saada heti alussa arvokasta käyttäjäpalautetta. Palaute ja havainnointi auttaa puolueellisten ja vinoutuneiden ajatusten oikomisessa ja parantaa lopullisen tuotteen laatua. 

Voit testat hypoteeseja sekä jalostaa ideaa paremmaksi. Voit tehdä käytettävyystestejä oikeiden käyttäjien kanssa ja kerätä havaintoja ja dataa päätösten tueksi.

Me autamme sinua Innovoimaan kuin Startup -yritys

"Innovoi ja luo uutta muutamassa päivässä Design Thinking ja Design Sprint menetelmillä"

Prosimo Oy

Simo Pulkkinen
CEO

Kotisaarenkatu 3 E 26
00550 Helsinki
Finland

Email. info@prosimo.fi

Digitaalisen maailman konsultointia ideoinnista ja innovoinnista laadukkaisiin toteutuksiin, joita kehtaa näyttää kaverille

Prosimo

Jutellaan lisää